Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:zadani:2_python_in_action [2019/09/30 19:55]
seredlad [Detailní zadání]
courses:b6b36zal:zadani:2_python_in_action [2019/09/30 19:58] (current)
seredlad [Hodnocení]
Line 12: Line 12:
 ==== Hodnocení ==== ==== Hodnocení ====
  
-Za úlohu ​je možno získat 1 bod1 body za existenci ​funkci a její správné chování jako black boxu (vložím parametrzískám výstup) ​a současně za úspěšné zřetězení a zápis do souboru.+Za úlohu ​(tj. za funkci a její správnou návratovou hodnotu, a současně za úspěšné zřetězení ​textu a zápis do souboru) je možno získat **1 bod**.
  
 <note important>​U tohoto úkolu se již může projevit penalizace za pozdní odevzdání. Bodová penalizace jsou 2 body za každý započatý týden po deadline.</​note>​ <note important>​U tohoto úkolu se již může projevit penalizace za pozdní odevzdání. Bodová penalizace jsou 2 body za každý započatý týden po deadline.</​note>​
courses/b6b36zal/zadani/2_python_in_action.txt · Last modified: 2019/09/30 19:58 by seredlad