Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:zadani:1_introduction_assignment [2019/09/20 18:07]
seredlad [Zadání]
courses:b6b36zal:zadani:1_introduction_assignment [2019/09/21 16:59] (current)
seredlad [1. úkol - Introduction]
Line 1: Line 1:
 ====== 1. úkol - Introduction====== ====== 1. úkol - Introduction======
  
-Vaší první úlohou je seznámení se s upload systémem. [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​|Upload systém]] neboli BRUTE (Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh) je komponenta, která slouží k odevzdávání úkolů a bude vás s největší pravděpodobností provázet celé vaše studium. Upload systém obsahuje možnosti automatického ​hodnocení ​a možnosti detekce plagiátu. ​+Vaší první úlohou je seznámení se s upload systémem. [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​|Upload systém]] neboli BRUTE (Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh) je komponenta, která slouží k odevzdávání úkolů a bude vás s největší pravděpodobností provázet celé vaše studium. Upload systém obsahuje možnosti automatického ​vyhodnocení ​a možnost **detekce plagiátu**
  
-<note warning>Vyvarujte as proto odevzdání cizího kódu a neposkytujte svůj kód pro účely opisování. Tyto činnosti jsou postihovány.</​note>​+<note warning>Neodevzdávejte cizí, resp. opsaný kód a neposkytujte svůj kód k opsání. Tyto činnosti jsou postihovány.</​note>​
  
 ===== Zadání ===== ===== Zadání =====
courses/b6b36zal/zadani/1_introduction_assignment.txt · Last modified: 2019/09/21 16:59 by seredlad