Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:cviceni:8.cviceni [2019/11/11 17:41]
seredlad [Podpůrné soubory]
courses:b6b36zal:cviceni:8.cviceni [2019/11/12 09:05] (current)
seredlad [Osmé cvičení]
Line 1: Line 1:
 ====== Osmé cvičení ====== ====== Osmé cvičení ======
  
-Toto cvičení je zaměřeno na práci s abstraktními datovými typy a představní HeapSortu.+Toto cvičení je zaměřeno na práci s abstraktními datovými typy BST Max-heap.
 Aktuální prezentace je k dispozici na adrese: [[http://​seredlad.pages.fel.cvut.cz/​slides/​zal.html?​8|zde]],​ starší slajdy pak zde: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_8.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_8.pptx|pptx}} Aktuální prezentace je k dispozici na adrese: [[http://​seredlad.pages.fel.cvut.cz/​slides/​zal.html?​8|zde]],​ starší slajdy pak zde: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_8.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_8.pptx|pptx}}
  
courses/b6b36zal/cviceni/8.cviceni.txt · Last modified: 2019/11/12 09:05 by seredlad