Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:cviceni:6.cviceni [2019/10/28 21:19]
seredlad [Podpůrné soubory]
courses:b6b36zal:cviceni:6.cviceni [2019/10/28 21:20] (current)
seredlad [Šesté cvičení]
Line 1: Line 1:
 ====== Šesté cvičení ====== ====== Šesté cvičení ======
  
-Toto cvičení je zaměřeno na pokročilejší práci s polem a základní řadící algoritmy. +Toto cvičení je zaměřeno na pokročilejší práci s polem a základní řadící algoritmy. ​Aktuální prezentace je k dispozici ​na adrese: [[http://​seredlad.pages.fel.cvut.cz/​slides/​zal.html?​6|zde]], starší slajdy pak zde: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_6.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_6.pptx|pptx}}
-Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_6.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_6.pptx|pptx}}+
  
 ===== Zadání ===== ===== Zadání =====
courses/b6b36zal/cviceni/6.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/28 21:20 by seredlad