Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:cviceni:4.cviceni [2019/10/15 10:54]
seredlad [Zadání čtvrtého úkolu]
courses:b6b36zal:cviceni:4.cviceni [2019/10/21 14:51] (current)
seredlad [Zadání čtvrtého úkolu]
Line 5: Line 5:
 ===== Zadání čtvrtého úkolu ===== ===== Zadání čtvrtého úkolu =====
  
-Čtvrtým úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​4_pi|Číslo PI]]. Jedná se o různé způsoby výpočtu čísla PI. Více v detailním zadáním. Za úkol je možné získat až 3 body.+Čtvrtým úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​4_pi|Číslo PI]]. Jedná se o různé způsoby výpočtu čísla PI. Za úkol je možné získat až 3 body.
  
 /* /*
courses/b6b36zal/cviceni/4.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/21 14:51 by seredlad