Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:cviceni:3.cviceni [2019/10/07 16:38]
seredlad [Zadání třetího úkolu]
courses:b6b36zal:cviceni:3.cviceni [2019/10/15 08:54] (current)
seredlad [Podpůrné soubory]
Line 9: Line 9:
 Třetím úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​3_calculator|Calculator]] a je zaměřen na jednoduché matematické výpočty a řízení běhu programu. Za úkol je možné získat až tři body. Třetím úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​3_calculator|Calculator]] a je zaměřen na jednoduché matematické výpočty a řízení běhu programu. Za úkol je možné získat až tři body.
  
 +/*
 ===== Podpůrné soubory ===== ===== Podpůrné soubory =====
 Algoritmus řešící lineární rovnice o jedné neznáme - budeme rozvíjet {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​linearsolver.py|linearsolver.py}} Algoritmus řešící lineární rovnice o jedné neznáme - budeme rozvíjet {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​linearsolver.py|linearsolver.py}}
Line 17: Line 18:
  
 Skriptík s inteligentním řízením a násobením (if, else, exception) {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​ifelseexceptionexample.py|ifelseexceptionexample.py}} Skriptík s inteligentním řízením a násobením (if, else, exception) {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​ifelseexceptionexample.py|ifelseexceptionexample.py}}
 +*/
  
  
  
  
courses/b6b36zal/cviceni/3.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/15 08:54 by seredlad