Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:cviceni:2.cviceni [2019/09/24 09:05]
seredlad [Druhé cvičení]
courses:b6b36zal:cviceni:2.cviceni [2019/10/01 09:03] (current)
seredlad [Podpůrné soubory]
Line 9: Line 9:
 Druhým úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​2_python_in_action|Python in action]] a je zaměřen na jednoduchou práci s řetězci, soubory a funkce. Za úkol je možné získat až dva body. Více v detailním zadáním. Druhým úkolem je [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b6b36zal/​zadani/​2_python_in_action|Python in action]] a je zaměřen na jednoduchou práci s řetězci, soubory a funkce. Za úkol je možné získat až dva body. Více v detailním zadáním.
  
 +/*
 ===== Podpůrné soubory ===== ===== Podpůrné soubory =====
 +
 Řešení whoami bez funkce {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​whoami.py|}} Řešení whoami bez funkce {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​whoami.py|}}
  
Line 15: Line 17:
  
 Řečení k nameAndAge s pomocí funkcí {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​nameandage.py|}} Řečení k nameAndAge s pomocí funkcí {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​nameandage.py|}}
 +*/
  
  
courses/b6b36zal/cviceni/2.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/01 09:03 by seredlad