Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:cviceni:11.cviceni [2019/12/02 17:47]
seredlad [Podpůrné soubory]
courses:b6b36zal:cviceni:11.cviceni [2019/12/02 17:48] (current)
seredlad [Jedenácté cvičení]
Line 1: Line 1:
 ====== Jedenácté cvičení ====== ====== Jedenácté cvičení ======
  
-Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání a jejich průchody. K cvičení budou využity slajdy z minulého ​cvičení. +Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání a jejich průchody. K cvičení budou využity slajdy z minulých ​cvičení. 
-Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pptx|pptx}}.+Aktuální prezentace je k dispozici ​na adrese: [[http://​seredlad.pages.fel.cvut.cz/​slides/​zal.html?​11|zde]],​ starší slajdy pak zde{{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pptx|pptx}}.
  
 ===== Upozornění:​ Zadání Desátého úkolu ===== ===== Upozornění:​ Zadání Desátého úkolu =====
courses/b6b36zal/cviceni/11.cviceni.txt · Last modified: 2019/12/02 17:48 by seredlad