Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4m36esw:start [2018/05/21 12:45]
sojkam1 [Přednášky / Lectures]
courses:b4m36esw:start [2018/06/22 06:20] (current)
sojkam1 [Způsob hodnocení předmětu / Assessment] Oprava čísla článku ve SZŘ
Line 9: Line 9:
 ===== Způsob hodnocení předmětu / Assessment ===== ===== Způsob hodnocení předmětu / Assessment =====
  
-Hodnocení předmětu je založeno na bodovém systému, kde výsledná klasifikace se stanovuje dle klasifikační stupnice ve [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​rozvoj/​studijni-rad.pdf|Studijním a zkušebním řádu ČVUT]], článek ​12. 60 bodů může student získat za [[courses:​b4m36esw:​cviceni|práci během semestru]] a 30 bodů za písemnou zkoušku. Ústní zkouška je nepovinná a student může dle svých znalostí získat až 10 bodů. Pro získání zápočtu musí student získat minimálně 30 bodů za práci během semestru. Pro úspěšné zakončení předmětu musí student získat minimálně 20 bodů za zkoušku.+Hodnocení předmětu je založeno na bodovém systému, kde výsledná klasifikace se stanovuje dle klasifikační stupnice ve [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​rozvoj/​studijni-rad.pdf|Studijním a zkušebním řádu ČVUT]], článek ​11. 60 bodů může student získat za [[courses:​b4m36esw:​cviceni|práci během semestru]] a 30 bodů za písemnou zkoušku. Ústní zkouška je nepovinná a student může dle svých znalostí získat až 10 bodů. Pro získání zápočtu musí student získat minimálně 30 bodů za práci během semestru. Pro úspěšné zakončení předmětu musí student získat minimálně 20 bodů za zkoušku.
  
 Graded assessment is based on the point evaluation, where the final grade is given by the evaluation scale [[http://​www.fel.cvut.cz/​en/​education/​rules/​Study_and_Exam_Code.pdf|The study and examination code of CTU]], article 15. A student can obtain 60 points for the work during the [[courses:​b4m36esw:​cviceni|practical part of the course]] and 30 points for the written final evaluation. Oral examination is optional and a student can obtain up to 10 points. In order to get zápočet/​basic assessment (the condition prior final examination),​ a student must have at least 30 points for the work during the practical part of the course. A student can pass examination if he/she has at least 20 points from final examination. The final grade is given by the sum of points according to the evaluation scale. Graded assessment is based on the point evaluation, where the final grade is given by the evaluation scale [[http://​www.fel.cvut.cz/​en/​education/​rules/​Study_and_Exam_Code.pdf|The study and examination code of CTU]], article 15. A student can obtain 60 points for the work during the [[courses:​b4m36esw:​cviceni|practical part of the course]] and 30 points for the written final evaluation. Oral examination is optional and a student can obtain up to 10 points. In order to get zápočet/​basic assessment (the condition prior final examination),​ a student must have at least 30 points for the work during the practical part of the course. A student can pass examination if he/she has at least 20 points from final examination. The final grade is given by the sum of points according to the evaluation scale.
courses/b4m36esw/start.txt · Last modified: 2018/06/22 06:20 by sojkam1