Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4m33pal:zkouska [2019/01/13 18:35]
berezovs
courses:b4m33pal:zkouska [2019/01/13 18:36] (current)
berezovs
Line 16: Line 16:
 Zkoušky probíhají většinou mimo učebny Katedry kybernetiky,​ je nutno dodržovat pravidla provozu těchto učeben. Speciálně:​ \\ Zkoušky probíhají většinou mimo učebny Katedry kybernetiky,​ je nutno dodržovat pravidla provozu těchto učeben. Speciálně:​ \\
 Učebna bude 404 využívána pro práci s vlastními notebooky, které neprocházejí kontrolami ve smyslu BOZP FEL, je třeba respektovat odstavce 4 a 5 Provozního řádu pro 115:  http://​svti.fel.cvut.cz/​cz/​services/​studovny/​rad-nb.html\\ Učebna bude 404 využívána pro práci s vlastními notebooky, které neprocházejí kontrolami ve smyslu BOZP FEL, je třeba respektovat odstavce 4 a 5 Provozního řádu pro 115:  http://​svti.fel.cvut.cz/​cz/​services/​studovny/​rad-nb.html\\
-Dozor učebny zajistí ​vždy večer předchozího dne odemčení koryt se zásuvkami 230V a odsunutí monitorů, klávesnic a myší z hlavní pracovní plochy stolů. Studenti jsou povinni opatrně manipulovat s notebooky (v minulosti několikrát došlo k mechanickému poškození monitoru).+Dozor učebny zajistí odemčení koryt se zásuvkami 230V a odsunutí monitorů, klávesnic a myší z hlavní pracovní plochy stolů. Studenti jsou povinni opatrně manipulovat s notebooky (v minulosti několikrát došlo k mechanickému poškození monitoru).
  
  
courses/b4m33pal/zkouska.txt · Last modified: 2019/01/13 18:36 by berezovs