Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4b39hry:exam [2019/01/09 09:00]
bittner [Termíny]
courses:b4b39hry:exam [2019/01/12 20:26] (current)
bittner [Termíny]
Line 34: Line 34:
 | 4. termín | opravný | středa 6.2. | 9:00 | KN:E-127 | | 4. termín | opravný | středa 6.2. | 9:00 | KN:E-127 |
  
 +  * Písemná část zkoušky trvá přibližně hodinu 
 +  * Po vyhodnocení testů budou výsledky písemné části zvěřejněny na dveřích ve foyer ve 4. patře (přibližně hodinu po ukončení písemné části) 
 +  * Na ústní zkoušku se studenti následně zapisují do pořadníku 
 +  * Ústní zkoušení trvá cca 10-15 minut na studenta a probíhá do odpoledních hodin
 ==== Zkoušené okruhy ====  ==== Zkoušené okruhy ==== 
    
courses/b4b39hry/exam.txt · Last modified: 2019/01/12 20:26 by bittner