Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
courses:b4b36zui:start [2018/06/13 15:19]
courses:b4b36zui:start [2019/04/25 15:57] (current)
kuncvlad
Line 1: Line 1:
 +====== Základy umělé inteligence (B4B36ZUI) ======
  
 +Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody řešení problémů, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.
 +
 +===== Semestr =====
 +
 +**Přednášející:​** [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​pechouce|Michal Pěchouček]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​pechouce|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​4aa36065f8f1e0e2fdd96369ddc6e4df4cd3c9dc.jpg?​30}}]],​
 + ​[[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​klema|Jiří Kléma]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​klema|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg?​30}}]],​
 + ​[[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​krajnt1|Tomáš Krajník]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​krajnt1|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg?​30}}]]
 +
 +**Cvičící:​** Cvičící se budou střídat podle probíraných témat, kontakty:
 +
 +1. - 6. týden: ​
 +PO 11:00, 12:45: [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​schaemar|Martin Schaefer]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​schaemar|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​c5b76da3e608d34edb07244cd9b875ee86906328.jpg?​30}}]],​
 +PO 16:15: [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​krajnt1|Tomáš Krajník]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​krajnt1|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​e9ba069d60df701512052365bf5cd2b9acefaea9.jpg?​30}}]], ​
 +UT 16:15, 18:​00: ​
 +[[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​janisjar|Jaromír Janisch]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​janisjar|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​bf34c0e43c7506f8a400c8cd5e7d21f0f5312566.jpg?​30}}]]
 +
 +7. - 14. týden:
 +[[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​vintrtom|Tomáš Vintr]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​vintrtom|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​09cb9e5a38de208af42feb003da69cc8962ef727.jpg?​30}}]],​ [[|Vladimír Kunc]], [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​klema|Jiří Kléma]] [[http://​cs.fel.cvut.cz/​en/​people/​klema|{{http://​cs.fel.cvut.cz/​upload/​persons/​093cfff3aa994b3aad8b8b81e197d844053d0822.jpg?​30}}]]
 +
 +
 +  * [[courses:​b4b36zui:​prednasky|Přednášky]] ​
 +  * [[courses:​b4b36zui:​seminars|Cvičení]]
 +  * [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute|BRUTE - odevzdávací systém]]
 +
 +====Úlohy====
 +^Task ^ When ^ Deadline ^ Points ^
 +|Task 1: [[courses:​b4b36zui:​uloha1|Path planning (A*)]]| week 2-3 | 10/03/2019 23:59 | 4 | 
 +|Task 2: [[courses:​b4b36zui:​uloha2|CSP]]| week 4-6 | 31/03/2019 23:59 | 12 |
 +|Task 3: [[courses:​b4b36zui:​uloha3|Two player game]] | week 6-8 | 14/04/2019 23:59  | 8 |
 +|Task 4: Situation calculus | week 8-9 | 30/04/2019 23:59  | 8 |
 +|Task 5: MDP |week 9-10| 14/05/2019 23:59  | 10 |
 +|Task 6: CNN |week 11-12| 24/05/2019 23:59  | 8 |
 +
 +===== Podmínky úspěšného zakončení předmětu, konečné hodnocení =====
 +  * Udělení zápočtu.
 +  * Složení zkoušky.
 +  * Součet bodů za zkoušku a cvičení určí výslednou známku dle standardní škály\\ (50-59b. = E, ..., 90-100b. = A).
 +
 +==== Podmínky udělení zápočtu ====
 +  * Účast na cvičení (povoleny jsou nejvýše 2 absence bez omluvy).
 +  * Minimální zisk 25 bodů ze cvičení (z maximálně možných 50 bodů).
 +  * Odevzdání **všech domácích úloh** řešených v průběhu semestru a dosažení **minimální hranice 50% bodů za obsah u každé z úloh**.
 +    * U jedné úlohy připouštíme výjimku, kdy student nemusí dosáhnout minimální bodové hranice.
 +    * Hodnocením obsahu je hodnocení před započtením případné penalizace za pozdní odevzdání.
 +    * <​del>​Penalizace za pozdní odevzdání úlohy do [24, 48, a více] hodin po termínu je [50, 75, 100]% bodů dané úlohy.</​del>​
 +    * Penalizace za pozdní odevzdání úlohy je 1 bod za každý započatý den po termínu.
 +
 +==== Zkouška ====
 +
 +Formát zkoušky: ​
 +
 +  * zkouška je písemná na 150 minut,
 +  * po opravě testu následuje krátká ústní diskuse nad testem sloužící k vyjasnění případných otázek zkoušejících či studentů
 +    * diskuse není formálně bodovaná, ale může vést k úpravě bodování testu,
 +  * zkoušková témata odpovídají tématům pokrytým přednáškovými slidy,
 +  * písemný test obsahuje deset ANO/NE otázek po 1 bodu (správná odpověď +1 bod, žádná odpověď 0b., nesprávná odpověď -1b.) a 4 volné otázky (typicky příklady k řešení) po 10 bodech ​
 +    * {{zkouska-10-6-2011.pdf|příklad testu z roku 2011}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-10-6-2011-en-comments.pdf| in english}}
 +    * {{zkouska-14-6-2012.pdf|příklad testu z roku 2012}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-14-6-2012-en-comments.pdf| MOL in english}}
 +    * {{zkouska-11-06-2014.pdf|příklad testu z roku 2014}}, {{:​courses:​b4b36zui:​zkouska-11-06-2014-en-comments_complete.pdf|in english}}
 +    * {{zkouska-02-06-2016-EN.pdf|příklad testu z roku 2016 (direcly in English)}}
 +  * na zkoušku je možné si přinést **1 A4 stránku vlastnoručně** psaných poznámek a kalkulátor (**ne mobil!**)
 +  * žádné jiné pomůcky nejsou povoleny (slidy, knihy, notebooky, ani přístup na internet) ​
 +
 +Podmínky složení zkoušky:
 +
 +  * minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení\\ (z maximálně možných 50 bodů).
 +
 +Zkouškové termíny budou upřesněny koncem semestru (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute|BRUTE Upload systém]]
 +  * [[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum/​forum-1571.html |Diskusní fórum]] ​
 +  * [[https://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​bk/​predmety/​47/​02/​p4702906.html|Popis předmětu pro 2018/2019 na stránkách FEL]]
 +  * [[https://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​rozvrhy-ng.B182/​public/​html/​predmety/​47/​02/​p4702906.html|Rozvrh předmětu 2018/2019 na stránkách FEL]]
 +
 +===== Literatura k předmětu =====
 +(relevantní kapitoly zmíněné u každé přednášky)
 +
 +  * [AIMA] Russel, S. a Norvig, P.: Artificial Intelligence:​ A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2003
 +      * příslušné kapitoly k dispozici na vyžádání ​
 +  * {{http://​cs.ucla.edu/​~rosen/​161/​notes/​alphabeta.html|Ilustrace alpha-beta}}