Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:b4b36zui:start [2019/06/03 18:04]
klema [Zkouška]
courses:b4b36zui:start [2019/06/03 18:05]
klema [Zkouška]
Line 68: Line 68:
   * minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení\\ (z maximálně možných 50 bodů).   * minimální zisk 25 bodů ze zkouškové písemky a případného slovního dozkoušení\\ (z maximálně možných 50 bodů).
  
-Zkouškové termíny ​budou upřesněny koncem semestru ​(vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):+Zkouškové termíny (vloženy v KOSu, studenti FJFI bez zapisu v KOSu):\\
 4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h. 4.6., 13.6., 19.6., 26.6., vše v KN:E-301 od 9h.
  
courses/b4b36zui/start.txt · Last modified: 2019/06/18 21:27 by schaemar