Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:b4b36pdv:tutorials:start [2018/06/13 12:49]
127.0.0.1 external edit
courses:b4b36pdv:tutorials:start [2019/05/17 15:30] (current)
horakka5
Line 1: Line 1:
-====== Cvičení ======+Pro kompilaci příkladů na Windows doporučujeme používat [[https://​nuwen.net/​mingw.html|MinGW ze stránek nuwen.net]]. Můžete také využít WSL (Windows Subsystem for Linux) a pokud používáte CLion, můžete ho propojit s WSL: [[https://​blog.jetbrains.com/​clion/​2018/​01/​clion-and-linux-toolchain-on-windows-are-now-friends/​ | Jetbrains blogpost s návodem]].
  
-**Vyplňte nám prosím [[https://goo.gl/forms/cuMSyDjbm3OWohCx2|finální anketu]] cvičení předmětu PDV!**+Pro spuštění prostředí CLion použijte ''​/opt/clion-2017.3.4/bin/clion.sh''​.
  
 +Pro spuštění prostředí IntelliJ Idea použijte ''/​opt/​idea-IC-173.4548.28/​bin/​idea.sh''​.
 +
 +====== Cvičení ======
  
 ^ ^ Datum ^ Téma cvičení ^ Materiály ^ ^ ^ Datum ^ Téma cvičení ^ Materiály ^
-| **1** | 21-22.02.2018 | Organizace předmětu a seznámení se s paralelizací | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_01.pdf|tutorial_01.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_01.zip|tutorial_01.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​decrypt_data.zip|decrypt_data.zip]] | +| **1** | 20.-21.02.2019 | Organizace předmětu a seznámení se s paralelizací | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_01.pdf|tutorial_01.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_01solved.zip|tutorial_01.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_01.zip|tutorial_01.zip (neřešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​decrypt_data.zip|decrypt_data.zip]] | 
-| **2** | 28.2. - 1.3.2018 ​| Vlákna a přístup ke sdílené paměti | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_02.pdf|tutorial_02.pdf]][[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_02solved.zip|tutorial_02.zip (řešené)]][[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_01|1. domácí úloha]] | +| **2** | 27.-28.2.2019 | Vlákna a přístup ke sdílené paměti | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_02.pdf|tutorial_02.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_02solved.zip|tutorial_02.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_02.zip|tutorial_02.zip (neřešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_01|1. domácí úloha]] | 
-| **3** | 7.3. - 8.3.2018 | OpenMP | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_03.pdf|tutorial_03.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_03solved.zip|tutorial_03.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_02a|2. domácí úloha]] | +| **3** | 6.-7.3.2019 | OpenMP | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_03.pdf|tutorial_03.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_03solved.zip|tutorial_03.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_03.zip|tutorial_03.zip (neřešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_02|2. domácí úloha]] | 
-| **4** | 14.-15.3.2018 | Konkurentní datové struktury | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_04.pdf|tutorial_04.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_04solved.zip|tutorial_04.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_03|3. domácí úloha]] | +| **4** | 13.-14.3.2019 | Konkurentní datové struktury | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_04.pdf|tutorial_04.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_04solved.zip|tutorial_04.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_04.zip|tutorial_04.zip ​ (neřešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_03|3. domácí úloha]] | 
-| **5** | 21.-22.3.2018 | Dekompoziční techniky | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_05.pdf|tutorial_05.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_05solved.zip|tutorial_05.zip (řešené)]][[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_04|4. domácí úloha]] | +| **5** | 20.-21.3.2019 | Dekompoziční techniky | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_05.pdf|tutorial_05.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_05solved.zip|tutorial_05.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_05.zip|tutorial_05.zip ​ (neřešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_04|4. domácí úloha]] | 
-| **6** | 28.-29.3.2018 | Řadící algoritmy | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_06.pdf|tutorial_06.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_06solved.zip|tutorial_06.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_05|5. domácí úloha]] | +| **6** | 27.-28.3.2019 | Řadící algoritmy | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_06.pdf|tutorial_06.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_06solved.zip|tutorial_06.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_06.zip|tutorial_06.zip (neřešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_05|5. domácí úloha]] | 
-| **7** | 4.-5.4.2018 | Vektorizace | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_07.pdf|tutorial_07.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_07solved.zip|tutorial_07.zip (řešené)]] | +| **7** | 3.-4.4.2019 | Vektorizace | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_07.pdf|tutorial_07.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_07solved.zip|tutorial_07.zip (řešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_07.zip|tutorial_07.zip (neřešené)]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​sem1|1. semestrální práce]] | 
-| **8** | 11.-12.4.2018 | Paralelní maticové operace | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_08.pdf|tutorial_08.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_08solved.zip|tutorial_08.zip (řešené) ]] | +| **8** | 10.-11.4.2019 | Paralelní maticové operace | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_08.pdf|tutorial_08.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_08.zip|tutorial_08.zip ​]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_08solved.zip|tutorial_08.zip (řešené) ]] | 
-| **9** | 18.-19.4.2018 | Úvod do distribuovaných výpočtů | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09.pdf|tutorial_09.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09solved.zip|tutorial_09.zip (řešené) ]] | +| **9** | 17.-18.4.2019 | Úvod do distribuovaných výpočtů | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09.pdf|tutorial_09.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09.zip|tutorial_09.zip (neřešené) ​]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_09solved.zip|tutorial_09.zip (řešené) ]] | 
-| **10** | 25.-26.4.2018 | Čas a detekce selhání v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10.pdf|tutorial_10.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10solved.zip|tutorial_10.zip (řešené) ]] +| **10** | 24.-25.4.2019 | Čas a detekce selhání v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10.pdf|tutorial_10.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10.zip|tutorial_10.zip (neřešené) ]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_10solved.zip|tutorial_10.zip (řešené) ​]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​hw_06|6domácí úloha]] | 
-| **11** | 2.-3.5.2018 | Vzájemné vyloučení v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_11.pdf|tutorial_11.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_11.zip|tutorial_11.zip ]] | +| **11** | 1.-2.5.2019 Vzájemné vyloučení ​v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_11.pdf|tutorial_11.pdf]] ​
-| **12** | 9.-10.5.2018 Konsenzus ​v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_12.pdf|tutorial_12.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_12.zip|tutorial_12.zip ]] | +| **12** | 8.-9.5.2019 | Konsenzus v DS | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_12.pdf|tutorial_12.pdf]] | 
-| **13** | 23.-24.5.2018 | Globální stav distribuovaného systému | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_13.pdf|tutorial_13.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_13solved.zip|tutorial_13.zip ​(řešené) ​]] |+| **13** | 22.-23.5.2019 | Globální stav distribuovaného systému | [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_13.pdf|tutorial_13.pdf]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​_media/​courses/​b4b36pdv/​tutorials/​tutorial_13.zip|tutorial_13.zip ]] |
courses/b4b36pdv/tutorials/start.1528886993.txt.gz · Last modified: 2018/06/13 12:49 by 127.0.0.1