Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4b36pdv:lectures:start [2018/06/25 13:22]
bosanbra old revision restored (2018/06/20 11:10)
courses:b4b36pdv:lectures:start [2018/06/28 08:15] (current)
bosanbra old revision restored (2018/06/22 08:44)
Line 2: Line 2:
  
 ^ Datum      ^ Téma       ^ Slidy / Materiály ​         ^ ^ Datum      ^ Téma       ^ Slidy / Materiály ​         ^
-| 21.2.2018 ​  | Úvod, HW, False Sharing ​    ​| ​{{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​lecture_1.pdf |}}     | +| 21.2.2018 ​  | Úvod, HW, False Sharing ​    ​| ​    | 
-| 28.2.2018 ​   | C++11 Vlákna | {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​lecture_2.pdf |}}+| 28.2.2018 ​   | C++11 Vlákna | | 
-| 7.3.2018 ​   | OpenMP ​    ​| ​{{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​lecture_3.pdf |}} +| 7.3.2018 ​   | OpenMP ​    ​| ​ 
-| 14.3.2018 ​   | Datové struktury s vícevláknovým přístupem ​    ​| ​(náhradní slidy z EPFL {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​ca_cds_2017.pdf |zde}}) ​+| 14.3.2018 ​   | Datové struktury s vícevláknovým přístupem ​    | | 
-| 21.3.2018 ​   | Techniky dekompozice ​    ​| ​{{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​lecture_5.pdf |}} |+| 21.3.2018 ​   | Techniky dekompozice ​    ​| ​ |
 | 28.3.2018 ​   | - - - Zrušeno - - -    |  | | 28.3.2018 ​   | - - - Zrušeno - - -    |  |
-| 4.4.2018 ​   | Paralelní řadící algoritmy a vektorove instrukce ​ | {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​lecture_6.pdf |}} +| 4.4.2018 ​   | Paralelní řadící algoritmy a vektorove instrukce ​ | | 
-| 11.4.2018 ​   | Základní paralelní maticové algoritmy ​     | {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​lecture_7.pdf |}} |+| 11.4.2018 ​   | Základní paralelní maticové algoritmy ​     |  |
 | 18.4.2018 ​    | Úvod do distribuovaných systémů. Detekce selhání. ​    ​| ​ {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l08_detekce_selhani.pdf |}} {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l08_uvod_modely-v2.pdf |}} | | 18.4.2018 ​    | Úvod do distribuovaných systémů. Detekce selhání. ​    ​| ​ {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l08_detekce_selhani.pdf |}} {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l08_uvod_modely-v2.pdf |}} |
 | 25.4.2018 ​   | Čas a kauzalita v distribuovaných systémech. Globální snapshot. ​    |{{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l09_cas_a_usporadani.pdf |}} {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l09_globalni_snapshot.pdf |}}   | | 25.4.2018 ​   | Čas a kauzalita v distribuovaných systémech. Globální snapshot. ​    |{{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l09_cas_a_usporadani.pdf |}} {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l09_globalni_snapshot.pdf |}}   |
Line 17: Line 17:
 | 23.5.2018 ​   | Konsensus a Raft - dokončení. Volba lídra. Shrnutí. |{{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l12_volba_lidra.pdf|}} ​ {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l12_zaver_a_shrnuti.pdf |}} | | 23.5.2018 ​   | Konsensus a Raft - dokončení. Volba lídra. Shrnutí. |{{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l12_volba_lidra.pdf|}} ​ {{ :​courses:​b4b36pdv:​lectures:​l12_zaver_a_shrnuti.pdf |}} |
  
-Pokud narazíte na chybu v materiálech,​ můžete nám ji buď zaslat e-mailem nebo zapsat do  [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1fu2qoQzC-EiUvAET2NDlrtRecXVq-9JME2aef6O2Hmk/​edit?​usp=sharing|Google dokumentu]]+
  
courses/b4b36pdv/lectures/start.txt · Last modified: 2018/06/28 08:15 by bosanbra