Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4b33rph:cviceni:maze_keeper [2019/01/11 18:06]
mrkosja1 [Odevzdání]
courses:b4b33rph:cviceni:maze_keeper [2019/01/11 18:07] (current)
mrkosja1 [Odevzdání]
Line 79: Line 79:
  
  
-<fc #ff00ff>==== PSA: MazeObjects ==== +====PSA: MazeObjects ==== 
-Kvůli problému s automatickou evaluací byl z template řešení odstraněn enum MazeObjects. Pokud vaše verze řešení obsahuje MazeObjects jako enum a ne jako dictionary, stahněte si novou verzi zadání. Pro opravu kódu pak stačí nahradit např. ''​MazeObjects.GOLD''​ stringem '''​GOLD'''</​fc>​+ 
 +<fc #ff00ff>Kvůli problému s automatickou evaluací byl z template řešení odstraněn enum MazeObjects. Pokud vaše verze řešení obsahuje MazeObjects jako enum a ne jako dictionary, stahněte si novou verzi zadání. Pro opravu kódu pak stačí nahradit např. ''​MazeObjects.GOLD''​ stringem '''​GOLD'''</​fc>​
courses/b4b33rph/cviceni/maze_keeper.txt · Last modified: 2019/01/11 18:07 by mrkosja1