System Workbench

Hlavní kompletní integrované vývojové prostředí (IDE) pro platformu Nucleo je System Workbench poskytované jako součást OpenSTM32 development tools. Prostředí je založeno na Eclipse IDE a na počítačích v laboratoři je nainstalované v /usr/local/Ac6/SystemWorkbench a může být spuštěno např.

cd /usr/local/Ac6/SystemWorkbench 
./eclipse

Alternativně je možné si vytvořit alias nebo přidat ikonu do menu.

Několik odkazů pro začátek:

courses/b3b36prg/tutorials/system_workbench.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)