Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_11 [2019/05/02 13:25]
strakzd1 [Quizz]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_11 [2019/05/06 09:48] (current)
kostkja2 [Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci]
Line 11: Line 11:
 > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci}} > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci}}
  
-===== Podivná ztrátová funkce pro klasifikaci ===== +
-Zadání: | +
-Uvažujme bayesovskou rozhodovací úlohu ve které je množina stavů stejná jako množina rozhodnutí (tedy $S=D$) a ztrátová funkce je definována jako: \\ +
-$l(s,d)=K, \ \ d = s$,\\ +
-$l(s,d)=1, \ \ d \neq s$.\\ +
-Jakých hodnot musí nabývat K, aby bylo možné k nalezení optimálního rozhodnutí použít  +
-$\delta^* (x) = \arg max_d p(d|x)$? ​+
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_11.txt · Last modified: 2019/05/06 09:48 by kostkja2