Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_10 [2019/04/23 16:32]
strakzd1 [Quizz]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_10 [2019/04/25 14:41] (current)
svobodat [10 Bayesovské rozhodování I]
Line 2: Line 2:
 V této části budeme předpokládat,​ že máme k dispozici pravděpodobnostní model dat. V takovém případě je možné se rozhodovat optimálně. K tomuto účelu se používá tzv. Bayesovské rozhodování. V této části budeme předpokládat,​ že máme k dispozici pravděpodobnostní model dat. V takovém případě je možné se rozhodovat optimálně. K tomuto účelu se používá tzv. Bayesovské rozhodování.
  
 +Zahájení [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​strojove_uceni:​start|Strojové učení]]
 ===== Quizz ===== ===== Quizz =====
 > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Výpadek proudu (Bayes 1)}} > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Výpadek proudu (Bayes 1)}}
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_10.txt · Last modified: 2019/04/25 14:41 by svobodat