Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_10 [2018/04/26 10:26]
127.0.0.1 external edit
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_10 [2019/04/25 14:41]
svobodat [10 Bayesovské rozhodování I]
Line 2: Line 2:
 V této části budeme předpokládat,​ že máme k dispozici pravděpodobnostní model dat. V takovém případě je možné se rozhodovat optimálně. K tomuto účelu se používá tzv. Bayesovské rozhodování. V této části budeme předpokládat,​ že máme k dispozici pravděpodobnostní model dat. V takovém případě je možné se rozhodovat optimálně. K tomuto účelu se používá tzv. Bayesovské rozhodování.
  
 +Zahájení [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​strojove_uceni:​start|Strojové učení]]
 ===== Quizz ===== ===== Quizz =====
-> {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Bayes 1}}+> {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Výpadek proudu (Bayes 1)}} 
 + 
 +> {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Apriorní pravděpodobnost v akci (Bayes1)}}
  
 /*  /* 
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_10.txt · Last modified: 2019/04/25 14:41 by svobodat