Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_08 [2019/04/03 11:14]
kostkja2 [Kvíz]
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_08 [2019/04/05 08:14]
kostkja2 [Kvíz II]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Kvíz I ===== ===== Kvíz I =====
-Tradiční kvíz, tentokrát na přímý výpočet Q hodnot z trénovacích epizod.+Tradiční kvíz, tentokrát na přímý výpočet Q hodnot z trénovacích epizod. ​[0.5 bodu]
  
  
Line 9: Line 9:
 > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Odhad policy z trénovacích epizod}} > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Odhad policy z trénovacích epizod}}
  
 +[bez bodoveho hodnoceni]
 ===== Samostatná práce ===== ===== Samostatná práce =====
 Práce na úloze [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​sekvencni_rozhodovani:​mdps|Markovské rozhodovací procesy]]. ​ Práce na úloze [[courses:​b3b33kui:​cviceni:​sekvencni_rozhodovani:​mdps|Markovské rozhodovací procesy]]. ​
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_08.txt · Last modified: 2019/04/05 08:14 by kostkja2