Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_07 [2018/04/03 17:02]
127.0.0.1 external edit
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_07 [2019/03/25 15:52]
hoffmmat
Line 1: Line 1:
-====== ​07 Sequential II ======+====== ​06 Sequential II ======
 Pokračujeme v sekvenčním rozhodování. Jak počítat vhodnou policy přímo? Pokračujeme v sekvenčním rozhodování. Jak počítat vhodnou policy přímo?
  
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_07.txt · Last modified: 2019/03/25 16:45 by svobodat