Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33alp:zkouska [2020/01/13 14:55]
kybicjan
courses:b3b33alp:zkouska [2020/01/14 15:25] (current)
herinjan
Line 19: Line 19:
      * Pokud chcete, můžete přijít jen na teoretickou nebo jen na praktickou část, musíte mi to ale oznámit předem. V takovém případě se použije výsledek druhé části z předchozího termínu. Ve které skupině budete se dozvíte na webu, nebo se mne zeptáte.      * Pokud chcete, můžete přijít jen na teoretickou nebo jen na praktickou část, musíte mi to ale oznámit předem. V takovém případě se použije výsledek druhé části z předchozího termínu. Ve které skupině budete se dozvíte na webu, nebo se mne zeptáte.
  
-* [[courses:​b3b33alp:​zkouska20200114|Organizace zkouškového termínu 14.1.2020]]+ * [[courses:​b3b33alp:​zkouska20200114|Organizace zkouškového termínu 14.1.2020]] 
 +   * Úlohy praktické zkoušky (14.01.2020) k otestování [[courses:​b3b33alp:​zkouska20200114_testovani|(návod zde)]]
  
 /* /*
courses/b3b33alp/zkouska.txt · Last modified: 2020/01/14 15:25 by herinjan