Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b3b33alp:zkouska20200114_testovani [2020/01/14 15:27]
herinjan
courses:b3b33alp:zkouska20200114_testovani [2020/01/15 11:50] (current)
vonasvoj
Line 2: Line 2:
  
 Dáváme k dispozici {{ :​courses:​b3b33alp:​alp19_zk1_zadani.pdf | zadání }} praktické části prvního zkouškového termínu a možnost otestování řešení přes BRUTE. ​ Dáváme k dispozici {{ :​courses:​b3b33alp:​alp19_zk1_zadani.pdf | zadání }} praktické části prvního zkouškového termínu a možnost otestování řešení přes BRUTE. ​
 +
 +Pro testování použijte {{ :​courses:​b3b33alp:​zk1_data.zip |  testovací data. }}
  
 Pokud si, např. v rámci přípravy na další termíny, chcete otestovat svá řešení, pak soubory pod názvem uvedeným v zadání nahrávejte do úlohy [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​teacher/​assignment/​5182|ZK1-CVICNA]]. Úloha je nastavená tak, že její hodnocení nemá žádnou váhu v celkovém součtu. Oproti zadání je úloha pro nahrávání jen jedna, nahrávejte sem jak lehký tak těžký příklad (jako to bylo u domácích cvičení). Pokud si, např. v rámci přípravy na další termíny, chcete otestovat svá řešení, pak soubory pod názvem uvedeným v zadání nahrávejte do úlohy [[https://​cw.felk.cvut.cz/​brute/​teacher/​assignment/​5182|ZK1-CVICNA]]. Úloha je nastavená tak, že její hodnocení nemá žádnou váhu v celkovém součtu. Oproti zadání je úloha pro nahrávání jen jedna, nahrávejte sem jak lehký tak těžký příklad (jako to bylo u domácích cvičení).
courses/b3b33alp/zkouska20200114_testovani.txt · Last modified: 2020/01/15 11:50 by vonasvoj