Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b33alp:zkouska20200114 [2020/01/13 15:04]
kybicjan created
courses:b3b33alp:zkouska20200114 [2020/01/13 15:05] (current)
kybicjan [Harmonogram]
Line 1: Line 1:
 ====== Harmonogram ====== ====== Harmonogram ======
  
-Buďte prosím v příslušné místnosti ráno v 8:30 (ranní část), ať máte čas se připravit.+Buďte prosím v příslušné místnosti ráno v 8:30, ať máte čas se připravit.
 Po dokončení písemné části se přesuňte do místnosti pro praktickou část a naopak. Po dokončení písemné části se přesuňte do místnosti pro praktickou část a naopak.
  
courses/b3b33alp/zkouska20200114.txt · Last modified: 2020/01/13 15:05 by kybicjan