Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b35apo:documentation:mz_apo-howto:start [2020/05/22 07:27]
pisa [Připojení k přípravku]
courses:b35apo:documentation:mz_apo-howto:start [2020/06/02 15:32] (current)
pisa
Line 13: Line 13:
 Použít lze například program ''​gtkterm''​ nebo ještě jednodušeji ''​tio -b 115200 /​dev/​ttyUSB0''​ z terminálu. Použít lze například program ''​gtkterm''​ nebo ještě jednodušeji ''​tio -b 115200 /​dev/​ttyUSB0''​ z terminálu.
  
-Po zjištění adresy připojené desky je výhodnější použít přístup přes [[https://​www.openssh.com/​manual.html|SSH]]+Po zjištění adresy připojené desky je výhodnější použít přístup přes [[https://​www.openssh.com/​manual.html|SSH]]. Z počítače,​ kde je nainstalovaný pouze OS Windows, je možné na sériový port i přes SSH přistupovat k zařízení s využitím programu [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​PuTTY|PuTTY]].
  
 <​note>​ <​note>​
Line 50: Line 50:
 ===== Aktuální (16.5.2020) IP adresy přípravků pro online přístup ===== ===== Aktuální (16.5.2020) IP adresy přípravků pro online přístup =====
  
-root@192.168.202.203 ​root@192.168.202.212 ​root@192.168.202.207 ​root@192.168.202.127 ​root@192.168.202.211 ​root@192.168.202.204 ​root@192.168.202.213+192.168.202.203 192.168.202.212 192.168.202.207 192.168.202.127 192.168.202.211 192.168.202.204 192.168.202.213
  
 Videopřenos z KN:E-2 je k dispozici na adrese https://​youtu.be/​QhbVtUUyPsA , vlastní přípravky jsou na stole srovnané tak, jak jsou uvedené adresy odleva doprava. Videopřenos z KN:E-2 je k dispozici na adrese https://​youtu.be/​QhbVtUUyPsA , vlastní přípravky jsou na stole srovnané tak, jak jsou uvedené adresy odleva doprava.
Line 145: Line 145:
 </​code>​ </​code>​
  
 +Na počítači,​ ze kterého je cílový systém laděný, musí být nainstalované balíčky ''​ddd''​ a ''​gdb-multiarch''​ (případně s úpravou ''​Makefile''​ arm-linux-gnueabihf-gdb).
 ===== Vývojová prostředí pro tvorbu programů ===== ===== Vývojová prostředí pro tvorbu programů =====
  
Line 166: Line 167:
 ssh-add mzapo-root-key ssh-add mzapo-root-key
 </​code>​ </​code>​
 +
 +Vyzkoušíme,​ že se na systém můžeme připojit přes SSH
 +
 +<​code>​
 +ssh -o '​ProxyJump=ctu_login@postel.felk.cvut.cz' ​ root@192.168.202.xxx
 +</​code>​
 +
 +Když projde tak ''​exit''​.
  
 Zeditujte ''​Makefile'',​ v proměnné ''​TARGET_IP''​ nastavte konkrétní adresu cílové desky ve vnitřní síti. Zeditujte ''​Makefile'',​ v proměnné ''​TARGET_IP''​ nastavte konkrétní adresu cílové desky ve vnitřní síti.
courses/b35apo/documentation/mz_apo-howto/start.1590125259.txt.gz · Last modified: 2020/05/22 07:27 by pisa