Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b0b36prp:hw:hw10 [2019/01/05 13:36]
faiglj [HW 10 - Integrace načítání grafu a prioritní fronta v úloze hledání nejkratších cest]
courses:b0b36prp:hw:hw10 [2019/01/11 20:07] (current)
faiglj [Bonusové zadání - soutěž]
Line 277: Line 277:
 ===== Bonusové zadání - soutěž ===== ===== Bonusové zadání - soutěž =====
  
-Odevzdáním implementovaného hledání nejkratší cesty v rámci bonusového zadání přihlašujete svůj program do soutěže o nejrychlejší implementaci. Po vyhodnocení evaluačním skriptem v Upload systému budete informování o svém předpokládaném umístění v aktuálně odevzdaných programech. Průběžné a zejména výsledné hodnocení proběhne v chráněném výpočetním prostředí,​ tak aby všechny programy měly k dispozici identické zdroje bez vnějších vlivů. Závěrečné hodnocení bonusových úloh a určení pořadí nejrychlejších implementací proběhne v posledním týdnu semestru. Termín odevzdání bonusové úlohy je proto fixní a po termínu již nebude možné program do soutěže přihlásit a tedy ani odevzdat řešení bonusové části úkolu.+Odevzdáním implementovaného hledání nejkratší cesty v rámci bonusového zadání přihlašujete svůj program do soutěže o nejrychlejší implementaci. Průběžné a zejména výsledné hodnocení proběhne v chráněném výpočetním prostředí,​ tak aby všechny programy měly k dispozici identické zdroje bez vnějších vlivů. Závěrečné hodnocení bonusových úloh a určení pořadí nejrychlejších implementací proběhne v posledním týdnu semestru. Termín odevzdání bonusové úlohy je proto fixní a po termínu již nebude možné program do soutěže přihlásit a tedy ani odevzdat řešení bonusové části úkolu.
  
 Tipy: Tipy:
courses/b0b36prp/hw/hw10.txt · Last modified: 2019/01/11 20:07 by faiglj