Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b0b36pjv:tutorials:10:start [2018/05/17 09:15]
127.0.0.1 external edit
courses:b0b36pjv:tutorials:10:start [2019/04/15 14:22] (current)
mudromar [10. Cvičení]
Line 2: Line 2:
 Na tomto cvičení byste si měli vyzkoušet jednoduchou komunikaci s HTTP serverem a naprogramovat si komunikaci komunikaci Klient-Server. Na tomto cvičení byste si měli vyzkoušet jednoduchou komunikaci s HTTP serverem a naprogramovat si komunikaci komunikaci Klient-Server.
  
-<note tip>​Reseni v roce 2017/18: {{ :​courses:​b0b36pjv:​tutorials:​10:​site-solution.zip |zde}}</​note>​+
  
 ===== Úlohy na cvičení ===== ===== Úlohy na cvičení =====
courses/b0b36pjv/tutorials/10/start.txt · Last modified: 2019/04/15 14:22 by mudromar