Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b0b36pjv:tutorials:07:maven [2018/02/06 08:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Apache Maven =====
 +[[https://​maven.apache.org/​|Maven]] je tzv. build nástroj především pro jazyk Java. Jeho cílem je usnadnit správu projektů v Javě a jejich kompilaci. Samotný Maven je rozšiřitelný pomocí pluginů. Základním souborem pro Maven je soubor '​pom.xml'​ (pom je zkratka pro Project Object Model). V tomto souboru se ve formátu xml nacházejí informace o projektu včetně využívaných knihoven apod.
 +
 +Maven má předem danou adresářovou strukturu, která popisuje jaké soubory mají být kam umístěny. Základní struktura je tato
 +^ pom.xml | soubor pom.xml |
 +^ ./​src/​main/​java/​ | adresář se zdrojovými kódy |
 +^ ./​src/​test/​java/​ | adresář se zdrojovými kódy testů |
 +^ ./target/ | adresář se zkompilovanými soubory, vytváří si Maven sám |
 +==== Dependence ====
 +Pokud začnete používat Maven na menším projektu, nejčastější motivací pravděpodobně bude systém dependencí. Jedná se o způsob, jak k projektu snadno přidat externí knihovny. Každá knihovna je popsána pomocí trojice atributů (stejně jako každý Maven projekt):
 +  * ArtifactId
 +  * GroupId
 +  * Version
 +
 +Pokud tyto atributy přidáme do souboru '​pom.xml',​ Maven tyto knihovny automaticky vyhledá a stáhne. Zároveň také stáhne všechny, knihovny, na kterých je požadovaná knihovna závislá.
 +
 +Další informace o Mavenu naleznete například na [[https://​maven.apache.org/​guides/​getting-started/​maven-in-five-minutes.html|oficiálním webu]].
  
courses/b0b36pjv/tutorials/07/maven.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)