Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b0b33opt:start [2020/01/14 11:56]
wernetom [Zkouška a známka]
courses:b0b33opt:start [2020/01/18 15:34] (current)
wernetom [Zkouška a známka]
Line 11: Line 11:
 ===== Novinky ===== ===== Novinky =====
  
-  * <wrap em>Minimum bodů ze tří nejlepších testů nutné pro připuštění ke zkoušce snižuji z 12 na 10.</​wrap>​+  * <wrap em>Body z první zkoušky jsou v Brute a známky v KOSu. Písemky budou k náhledu v pondělí 20.1. a v úterý 21.1. vždy od 13:00 do 15:00, u mě v kanceláři KN:G-105.</​wrap>​
  
  
Line 91: Line 91:
 Zkouška má pouze písemnou část (ústní část není). Na zkouškové písemce je povolena kalkulačka (žádná jiná elektronika) a jeden list A4 (tj. dvě stránky A4 na jednom papíru) s libovolnými psanými nebo tištěnými poznámkami připravenými doma. Vezměte si také vlastní volné papíry. Zkoušku nepodceňte - nejlépe je přijít na co nejdřívější termín. Ke zkoušce můžete přijít, i když ještě nemáte zápočet. Zkouška má pouze písemnou část (ústní část není). Na zkouškové písemce je povolena kalkulačka (žádná jiná elektronika) a jeden list A4 (tj. dvě stránky A4 na jednom papíru) s libovolnými psanými nebo tištěnými poznámkami připravenými doma. Vezměte si také vlastní volné papíry. Zkoušku nepodceňte - nejlépe je přijít na co nejdřívější termín. Ke zkoušce můžete přijít, i když ještě nemáte zápočet.
  
-Pokud na jednom zkouškovém termínu dosáhnete 20 bodů z písemky, můžete přijít na další termín a pokusit se napsat písemku lépe. Ale počítá se pouze výsledek z //​posledního//​ termínu (i když to bude méně než 20 bodů).+Pokud na jednom zkouškovém termínu dosáhnete 20 bodů z písemky, můžete přijít na další termín a pokusit se napsat písemku lépe. Ale počítá se pouze výsledek z //​posledního//​ termínu (i když to bude méně než 20 bodů). V tom případě je třeba požádat zkoušejícího o smazání existující známky v KOSu.
  
  
 ---- ----
 [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b0b33opt/​internal/​for_teachers/​|Internal web (for teachers only) ]] [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​b0b33opt/​internal/​for_teachers/​|Internal web (for teachers only) ]]
courses/b0b33opt/start.1578999415.txt.gz · Last modified: 2020/01/14 11:56 by wernetom