Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b0b17mtb:zapis_predmetu [2019/02/17 21:59] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Zápis předmětu ======
 +
 +Pro studenty jiných fakult je přiložen krátký návod, jak si předmět zapsat. Při doporučení vycházíme z komunikace se studijními odděleními daných fakult.
 +
 +  * Obecně platí, že by předmět měl být viditelný v KOS pro studenty všech fakult a součástí.
 +  * Předmět by měl jít zapsat automaticky (pokud je volná kapacita), pokud neříkají interní předpisy/​zvyklosti (viz dále) jinak.
 +  * Pokud je potřeba k zápisu vyplnit žádost, je k dispozici {{:​courses:​b0b17mtb:​cvut_mtb_form.pdf|zde}} (text lze dopsat přímo do PDF, v případě nutnosti lze ponechat k podpisu na sekretariátu katedry elektromagnetického pole ČVUT-FEL, [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​glance/​rooms.html|m.č. T2:​B2-636]]).
 +  * Vzhledem k nové akreditaci je možné v KOSu najít předmět pod dvěma různými kódy (A0B17MTB, B0B17MTB) - jedná se však o stejný předmět, není tedy mezi kódy rozdíl.
 +  * Předmět vypisujeme i v anglickém jazyce, [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​BE0B17MTB/​start|BE0B17MTB]].
 +
 +
 +===== FS =====
 +
 +  * Je potřeba vyplnit {{:​courses:​b0b17mtb:​cvut_mtb_form.pdf|žádost}},​ nechat ji podepsat vyučujícím a podé podat na studijní oddělení FS.
 +
 +
 +===== FSv =====
 +
 +  * Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.
 +
 +
 +===== FJFI =====
 +
 +  * Je potřeba vyplnit {{:​courses:​b0b17mtb:​cvut_mtb_form.pdf|žádost}},​ nechat ji podepsat vyučujícím a podé podat na studijní oddělení FJFI.
 +
 +
 +===== FIT =====
 +
 +  * Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.
 +
 +
 +===== FBMI =====
 +
 +  * Pro zápis by nemělo být nic potřeba, předmět by měl být viditelný v KOS.
 +
 +
 +===== FD =====
 +
 +  * Kontaktujte vyučující předmětu MTB.
 +
 +
 +===== FA =====
 +
 +  * Kontaktujte vyučující předmětu MTB.
 +
  
courses/b0b17mtb/zapis_predmetu.txt · Last modified: 2019/02/17 21:59 by masekmi6