Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b0b17mtb:start [2019/09/20 14:12]
adlervik [Ukázka]
courses:b0b17mtb:start [2019/09/20 14:13] (current)
adlervik [Ukázka]
Line 32: Line 32:
  
   * "​nultá"​ přednáška - {{:​courses:​b0b17mtb:​zs19-20:​week01:​mtb_course_information.pdf|Organizační náležitosti,​ osnova předmětu}}   * "​nultá"​ přednáška - {{:​courses:​b0b17mtb:​zs19-20:​week01:​mtb_course_information.pdf|Organizační náležitosti,​ osnova předmětu}}
-  * 1. přednáška - {{:​courses:​b0b17mtb:​MTB_Week01_P2_EN_ST_final_DEMO.pdf|Úvod do Matlabu}}+  * 1. přednáška - {{:​courses:​b0b17mtb:​zs19-20:​week01:​mtb01_st.pdf|Úvod do Matlabu}}
   * 4. přednáška - {{:​courses:​b0b17mtb:​MTB_Week04_P1_EN_ST_final_DEMO.pdf|Relační a logické operátory, cykly, dělení běhu programu}}   * 4. přednáška - {{:​courses:​b0b17mtb:​MTB_Week04_P1_EN_ST_final_DEMO.pdf|Relační a logické operátory, cykly, dělení běhu programu}}
    
courses/b0b17mtb/start.txt · Last modified: 2019/09/20 14:13 by adlervik