Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b0b17mtb:podminky [2019/11/04 16:54]
capekmi2
courses:b0b17mtb:podminky [2019/11/04 16:55] (current)
capekmi2
Line 29: Line 29:
 ===== Průběžný test (max. 15 bodů)===== ===== Průběžný test (max. 15 bodů)=====
  
-Test je v 6. týdnu semestru. Je koncipován jako slovní zadání k vyřešení akademicko-technického problému, případně matematického problému (nejsou vyžadovány znalosti z matematické analýzy ani algebry). Test je zpravidla rozdělen do dvou skupin. Prozkoumává schopnost studenta pochopit zadání, udělat logickou rozvahu a samostatně pracovat. Hodnotí se správnost provedení, efektivita a čitelnost kódu. Povolena je dokumentace MATLABuvlastní poznámky. Není dovoleno ​využívat znalostí sousedů, ani zdrojů z internetu a sociálních sítí. Hodnocení testu je zahrnuto do celkového hodnocení studenta.+Test je v 6. týdnu semestru. Je koncipován jako slovní zadání k vyřešení akademicko-technického problému, případně matematického problému (nejsou vyžadovány znalosti z matematické analýzy ani algebry). Test je zpravidla rozdělen do dvou skupin. Prozkoumává schopnost studenta pochopit zadání, udělat logickou rozvahu a samostatně pracovat. Hodnotí se správnost provedení, efektivita a čitelnost kódu. Povolena je dokumentace MATLABu ​vlastní poznámky. Není povoleno ​využívat znalostí sousedů, ani zdrojů z internetu a sociálních sítí. Hodnocení testu je zahrnuto do celkového hodnocení studenta.
  
 <note important>​ <note important>​
Line 44: Line 44:
 === Zadání === === Zadání ===
 ^    Pondělí ​   ^    Středa ​  ^ ^    Pondělí ​   ^    Středa ​  ^
-| Proběhne  ​| ​ Proběhne  |+| Proběhl  ​| ​ Proběhl  |
  
  
courses/b0b17mtb/podminky.txt · Last modified: 2019/11/04 16:55 by capekmi2