Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b0b17mtb:historie_anket [2019/02/17 22:03]
127.0.0.1 external edit
courses:b0b17mtb:historie_anket [2019/09/23 08:50] (current)
adlervik [Ankety a zpětná vazba]
Line 2: Line 2:
  
 Každý správný předmět se má postupně vyvíjet, zlepšovat a přizpůsobovat nejen potřebám a přáním studentů, ale i současnému stavu v dané problematice. Za naprostou samozřejmost bereme postupnou úpravu materiálu tak, aby byly vždy aktuální. Nadto se snažíme předmět postupně vylepšovat a reagovat na zpětnou vazbu od studentů. Jmenovitě jsme pro Vás připravili:​ Každý správný předmět se má postupně vyvíjet, zlepšovat a přizpůsobovat nejen potřebám a přáním studentů, ale i současnému stavu v dané problematice. Za naprostou samozřejmost bereme postupnou úpravu materiálu tak, aby byly vždy aktuální. Nadto se snažíme předmět postupně vylepšovat a reagovat na zpětnou vazbu od studentů. Jmenovitě jsme pro Vás připravili:​
 +=== ZS 2019/20 ===
 +  * Vytvořeny nové přednášky s mírně upraveným pořadím vykládané látky. GUI je posunuto již na 8. a 9. týden pro lepší stihnutí vytvoření projektů.
  
 === ZS 2017/18 === === ZS 2017/18 ===
courses/b0b17mtb/historie_anket.txt · Last modified: 2019/09/23 08:50 by adlervik