Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b0b17mtb:harmonogram [2019/10/16 13:46]
masekmi6
courses:b0b17mtb:harmonogram [2019/10/16 13:56] (current)
masekmi6
Line 16: Line 16:
  
  
-**2. týden:** MATLAB editor, tvorba skriptů, funkce na generování vektorů / matic, tvorba složitějších matic, operace nad maticemi, operace po prvcích, úvod do vektorizace,​ rozměr matic+**2. týden:** MATLAB editor, tvorba skriptů, funkce na generování vektorů / matic, tvorba složitějších matic, operace nad maticemi, operace po prvcích, úvod do vektorizace,​ rozměr matic.
  
  
-**3. týden:** Indexování,​ relační a logické operátory, lineární indexování,​ relační a logické operátory, <fc #​9acd32>​domácí úkol</​fc>​+**3. týden:** Indexování,​ relační a logické operátory, lineární indexování,​ relační a logické operátory, <fc #​9acd32>​domácí úkol</​fc>​.
  
  
-**4. týden:** Cykly, cykly vs. vektorizace,​ větvení programu+**4. týden:** Cykly, cykly vs. vektorizace,​ větvení programu.
  
  
-**5. týden:** Uživatelské funkce, handle funkce, anonymní funkce, vnoření funkce, ladění běhu programu, debugging, <fc #​9acd32>​domácí úkol</​fc>​+**5. týden:** Uživatelské funkce, handle funkce, anonymní funkce, vnoření funkce, ladění běhu programu, debugging, <fc #​9acd32>​domácí úkol</​fc>​.
  
  
-**6. týden:** Datový typ ''​cell'',​ testové řetězce, String, datový typ ''​struct'',​ <fc #​ff0000>​Průběžný test</​fc>​ (zadání: [[courses:​b0b17mtb:​podminky|]],​ odevzdání:​ [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​]])+**6. týden:** Datový typ ''​cell'',​ testové řetězce, String, datový typ ''​struct'',​ <fc #​ff0000>​Průběžný test</​fc>​ (zadání: [[courses:​b0b17mtb:​podminky|]],​ odevzdání:​ [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​]]).
  
  
Line 34: Line 34:
  
  
-**8. týden:** Statické GUI+**8. týden:** Statické GUI.
  
  
-**9. týden:** Dynamické GUI, <fc #​9acd32>​domácí úkol</​fc>​+**9. týden:** Dynamické GUI, <fc #​9acd32>​domácí úkol</​fc>​.
  
  
-**10. týden:** Časové funkce, timer, třídění,​ profiler+**10. týden:** Časové funkce, timer, třídění,​ profiler.
  
  
-**11. týden:** Množinové operace, vyhledávání prvků, ošetření chyb, I/O+**11. týden:** Množinové operace, vyhledávání prvků, ošetření chyb, I/O.
  
  
-**12. týden:​** ​Bonudy ​- Základy symbolických výpočtů, p-code, numerická přesnost, publikace kódu, čistota a styl kódu v MATLABu+**12. týden:​** ​Bonusy ​- Základy symbolických výpočtů, p-code, numerická přesnost, publikace kódu, čistota a styl kódu v MATLABu.
  
  
courses/b0b17mtb/harmonogram.txt · Last modified: 2019/10/16 13:56 by masekmi6