Cvičení z předmětu Zobrazovací systémy v lékařství (A6M33ZSL)

Informace k organizaci cvičení

Cvičení:

 • pondělí 16:15-17:45 v učebně KN:E-132 (Karlovo nám.)

Cvičící:

Odkazy:

Plán cvičení

Č. Datum Cvičící Téma Materiály
1. Po 19.2. JBo Úvod do MATLABu, segmentace ve Fiji Stránka cvičení a zadání
2. Po 26.2. JHe Segmentace v MATLABu, příklady z mikroskopie Stránka cvičení, zadání
3. Po 5.3. JHe Registrace Stránka cvičení a zadání
4. Po 12.3. JHe Počítačová tomografie (Přímá projekce). Stránka cvičení a zadání
5. Po 19.3. JHe Počítačová tomografie (Zpětná projekce). Stránka cvičení a zadání
6. Po 26.3. TBA TBA
Po 2.4. Velikonoční pondělí
7. Po 9.4. TBA TBA
8. Po 16.4. TBA TBA
9. Po 23.4. TBA TBA
10. Po 30.4. TBA TBA
11. Po 7.5. TBA TBA
12. Po 14.5. TBA TBA
13. Po 21.5. JHe Příklady ke zkoušce a zápočty.

Předpoklady pro absolvování cvičení

 • Seznamte se vždy dopředu s obsahem cvičení
 • Předpokládáme alespoň základní znalost prostředí Matlab, pokud si znalosti chcete osvojit, doplnit či připomenout, doporučujeme následující tutoriál (cz) a další materiály z webu.
 • Jak získat školní licenci Matlabu si přečtěte zde.
 • Nebojte se v případě problémů konzultace na cvičení
Podmínky pro získání zápočtu
 • Je nutné odevzdat všechny domácí úlohy
 • Dále je nutné získat alespoń 20% bodů z maxima z každé odevzdávané úlohy.
 • V součtu všech odevzdávaných úloh je potřeba získat alespoň 50% bodů z celkového počtu.
Vypracování a odevzdávání úloh
 • Úlohy vypracovávejte samostatně.
 • Ke každé úloze je potřeba vypracovat zprávu, případně napsat krátký program, funkci v MATLABu apod.
 • Zprávy ze cvičení odevzdávejte pomocí Upload Systému nejpozději v pondělí jeden týden po cvičení do 12:00.
 • Pro každou úlohu odevzdávejte zprávu ve formátu pdf a vámi napsaný kód ve formátu uvedeném v zadání.
Hodnocení úloh
 • Za každou úlohu je možno získat maximálně 5 bodů (rozdělení bodů bude uvedené v zadání)
 • Pří pozdním odevzdání se automaticky odečítá 0.5 bodu za každý den zpoždění.
 • Je možné zprávu po ohodnocení na požádání opravit, za extra kontrolu budou odečteny 2 body (např. zpráva byla odevzdána a ohodnocena 1 bodem z 5, pokud zprávu nahrajete znovu a budete žádat její opětovnou kontroly, můžete získat max 3 body)
 • Pracujte samostatně – zprávy i kódy jsou kontrolovány na přítomnost plagiátů. Jak se postupuje v případech opisování si můžete přečíst zde (z textu plyne, že podmínky zápočtu uvedené nahoře, jsou nutné, nikoliv postačující).
 • Vzorové zprávy si můžete prohlédnout zde, zde nebo zde.
 • Každá zpráva by měla obsahovat: nadpis, jména autorů, stručný popis úlohy (viz zadání cvičení), ilustrační obrázky s popisky (pokud jsou požadovány), zhodnocení s popisem vlastního postupu (je-li nějaký) a závěr.
 • Za nedodržení těchto pravidel pro psaní zpráv, budou strhávány body v řádu desetin (0.1-1.0) za každou z nich, pokud se chyby budou u jednotlivých studentů opakovat, budou se strhávané body postupně zvyšovat.
 • Pokud bude zadána struktura (hlavička s definovanými vstupy) požadovaného M-filu (funkce) a student ji nedodrží, úloha se považuje za nesplněnou.
 • Domluva jiného harmonogramu odevzdání pro nestandardní situace (nemoc, stáž v zahraničí) je možná. U plánovaných akcí (stáž v zahraničí) je nutné se domluvit předem.

Mnoho zdaru.

courses/a6m33zsl/labs.txt · Last modified: 2018/03/19 15:06 by herinjan