Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:uloha_5 [2018/02/16 12:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Zadání úlohy č.5**
 +
 +**__Analýza podmínek pro přijetí eHealth projektů českou veřejností__**
 +
 +Vypracujte analýzu podmínek pro všeobecné přijetí a podporu eHealth projektů českou veřejností. Je velmi důležité vytvořit celkový koncept eHealth, který by byl dosažitelný,​ veřejně kontrolovatelný a hlavně atraktivní pro občany.
 +
 +
 +Základní prioritou při prosazování eHealth by měla být hledání a tvorba takových cílů, které jsou v souladu se zájmy veřejnosti. Podle veřejného výzkumu prováděném ​ v Kanadě (Infoway Survey, November, 2010). Kanaďané chtějí po eHealth zejména toto
 +
 +  - Vidět vlastní medicínské informace (zprávy, výsledky laboratoře)
 +  - Lepší Komunikace ​ se zdravotnickým zařízením
 +  - Rychlejší výdej svých léků
 +  - Rychlejší domluva schůzky s lékařem
 +
 +//**Pokynu pro zpracování**//​
 +
 +
 +  * Popište eHealth historii v České republice (zejména IZIP) a vliv historie eHealth na důvěru občanů-pacientů k eHealth projektům v České Republice. Bylo všechno v IZIP špatně?
 +   
 +  * Vypracujte SWOT analýzu k trvalému a udržitelnému rozšíření eHealth projektů v ČR. Definujte benefity jednotlivých hráčů ve zdravotnictví z eHealth (pacient, lékař, pojišťovna,​ vláda, zdravotní firmy)
 + 
 +  * Kdo by měl eHealth projekty platit? Kdo je bude vlastnit? Specifikujte úlohy veřejných zdrojů pro rozšiřování eHealth projektů v ČR. Jaké typy projektů byste realizovali nejdříve?
 +
 +  * Popište strategické a specifické cíle eHealth pro ČR,  http://​www.mzcr.cz/​dokumenty/​narodni-strategie-elektronickeho-zdravotnictvi_9813_3216_1.html
 + 
 +  * Diskutujte problematiku autorských práv IT firem vytvářející základní eHealth systémy vs. státem („zdravotním systémem“) vlastněné eHealth projekty. Jak navazovat a rozšiřovat IT systémy, u kterých majitel není současně majitel autorských práv. Návrh postupů pro správu a rozšiřování eHealth IT systémů ve vlastnictví státu.
 +
 +  * Úloha pilotních projektů při prosazování celonárodních projektů v eHealth
 + 
 +  * Centrální uložiště dat pro medicínská data pacientů – ochrana a bezpečnost. ​ Pacientem kontrolovaný přístup k osobním medicínským informacím
 + 
 +  * Je potřeba měnit zákony v ČR pro rozšiřování eHealth?
 + 
 +  * Diskutujte roli „public relations“ při prosazování eHealth projektů. Jak měřit úspěchy / neúspěchy při prosazování eHealth. Navrhněte způsoby jak změnit negativní náhled veřejnosti na eHealth
 + 
 +  * Vytvořte návrh „Road map“ pro trvalý a udržitelný rozvoj eHealth v České Republice.
 +
 +  * Co Vy osobně chcete od eHealth?
 +
 +//​**Tipy**//​
 +  ​
 + 
 +• Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte,​ správně citujte
 +
 +
 +
  
courses/a6m33ozl/uloha_5.txt · Last modified: 2018/02/16 12:14 by mackudav