Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:start [2018/02/16 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== x33ozl -- Organizace zdravotnictví a legislativa ======
 + 
  
 +
 +
 +  * [[courses:​a6m33ozl:​harmonogram_cviceni|Harmonogram cvičení.]] ​
 +  * [[courses:​a6m33ozl:​podminky_zapoctu|Podmínky pro získání zápočtu.]]
 +  * [[courses:​a6m33ozl:​podminky_zkousky|Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu.]]
 +  * [[courses:​a6m33ozl:​bodova_hodnoceni_a_podminky_hodnoceni|Principy bodového hodnocení úloh.]]
 +
 +
 +  *[[courses:​a6m33ozl:​prednasky|Literatura a materiály k přednáškám.]]
 +  * Odkazy na [[https://​cw.felk.cvut.cz/​forum|diskusní fórum]], [[http://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​|UploadSystem]] a [[http://​www.feld.cvut.cz/​cz/​education/​rozvrhy-ng/​public/​cz/​predmety/​11/​62/​p11627104.html|rozvrh]].
 +
 + * [[https://​cw.felk.cvut.cz/​doku.php/​help/​start|Help stránky]] pro tuto konkrétní DokuWiki.
 +
 +===== Kontakty na cvičící: =====
 +  * MUDr. Ing. David Macků - davidmacku(at)yahoo.com
 + 
courses/a6m33ozl/start.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)