Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:prednasky [2018/02/16 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Literatura a materiály k přednáškám ======
 +
 +Přednáška 1
 +
 +{{ prednaska1_2011.ppt }}
 +
 +Přednáška 2
 +
 +{{ prednaska_2.ppt }}
 +
 +Přednáška 3
 +
 +{{ legislativa_zdravotnickych_prostredku.pdf }}
 +
 +{{ prednaska3_zdravotnicke_prostredky_prakticky.pdf }}
 +
 +Technické normy
 +
 +{{ normyprehled.zip }}
 +
 +Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů
 +
 +{{ konstrukce_zep.pdf }}
 +
 +Přednáška 4
 +
 +Zákoník práce
 +
 +{{ Prednaska_Zakonik_Prace_1.ppt }}
 +
 +{{ Prednaska_Zakonik_Prace_2.ppt }}
 +
 +Přednáška 5
 +
 +Obchodní zákoník ​
 +
 +{{ Prednaska_Obchodni_Zakonik_1.ppt }}
 +
 +{{ Prednaska_Obchodni_Zakonik_2.ppt }}
 +
 +Přednáška 6
 +
 +Problematika akreditace nemocnic
 +
 +Prezentace konference Kvalita a bezpečí zdravotní péče (doporučená četba)
 +http://​www.sakcr.cz/​cz-ostatni/​prezentace-konference-2010/​
 +
 +{{ jurek-minimalizace-nezadoucich-vlivu-technickeho-vybaveni-zdravotnickych-pracovist.pdf }}
 +
 +{{ 3jirsa.pdf }}
 +
 +{{ 3vaculikova.pdf }}
 +
 +{{ mayer_-_biomedicinske_inzenyrstvi.pdf }}
 +
 +Přednáška 7
 +
 +Autorský zákon
 +
 +{{ prednaska6autorskyzakon.ppt }}
 +
 +Přednáška 8
 +
 +Zákon o patentech a vynálezech
 +
 +{{ prednaska7zakonovynalezech.ppt }}
 +
 +Zákon o ochraně osobních údajů
 +
 +{{ prednaska5ochrosudaju.ppt }}
 +
 +Zákon o veřejných zakázkách
 +
 +{{ Zakon_o_verejnych_zakazkach.ppt }}
 +
 +
  
courses/a6m33ozl/prednasky.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)