Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:podminky_zkousky [2018/02/16 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu (zkoušky) ======
 +
 +  * Splnění podmínek k přistoupení k písemné zkoušce - viz. [[courses:​a6m33ozl:​podminky_zapoctu|Podmínky pro přistoupení ke zkouškové písemce:​]] ​ (tj. minimálně 20 bodů ze cvičení). ​
 +  * Minimálně základní znalosti z odpřednášené a odcvičené látky. ​
 +
 +Maximální hodnocení ze cvičení činí 40% celkového max. hodnocení (tj. 40 b.). 
 +
 +Zkoušení je písemné a je možné získat max. 60b., 
 +
 +Minimální počet bodů z písemky pro úspěšné absolvování předmětu a udělení zkoušky je 30 b.
 +
 +Tedy celkový maximální zisk je 100 b. = hodnocení A (výborně). ​
 +
 +Minimum pro absolvování předmětu 50 b. = hodnocení E (dostatečně). ​
 +
 +Přehled témat k písemce
 +
 +{{ ozl2011.doc }}
  
courses/a6m33ozl/podminky_zkousky.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)