Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:podminky_zapoctu [2018/02/27 10:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Podmínky pro přistoupení ke zkouškové písemce: ======
 +
 +  - Účast na všech cvičeních povinná (v případě neúčasti na závěrečných cvičeních prezentace semestrálních prací se strhávají body za semestrální práci).
 +  - Odevzdání úloh zadaných na cvičení - **v řádném termínu**.
 +  - Odevzdání a prezentace semestrální práce - **v řádném termínu**
 +  - Získání **alespoň 3 b.** z každé úlohy a **5 b.** ze semestrální práce. ​
 +  - Získání **alespoň 20 b.** v průběhu semestru z odevzdání úloh a semestrální práce.
 +
 +
  
courses/a6m33ozl/podminky_zapoctu.txt · Last modified: 2018/02/27 10:28 by mackudav