Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:bodova_hodnoceni_a_podminky_hodnoceni [2018/02/16 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Obecné principy bodového hodnocení úloh ======
 +
 +
 +
 +===== Bodová hodnocení úloh =====
 +**Max. 6 b.** za úlohu.
 +  * **Max. 3 b.** za splnění zadání a podmínek zadání.
 +  * **Max. 2 b.** za vypracování (forma / obsah).
 +  * **Max. 1 b.** za invenci / kreativitu / "​přidanou hodnotu"​.
 +
 +
 +===== Bodová hodnocení semestrální práce =====
 +**Max. 10 b.** za semestrální práci.
 +  * **Max. 5 b.** za splnění zadání a podmínek zadání.
 +  * **Max. 2,5 b.** za prezentaci a diskusi.
 +  * **Max. 1 b.** za formu vypracování (viz. zadání práce).
 +  * **Max. 1,5 b.** za invenci / kreativitu / "​přidanou hodnotu"​.
 +
 +
 +===== Poznámka k bodovému hodnocení ===== 
 +
 +//​Procentuální hodnocení odpovídající bodovému hodnocení uvedenému výše, může být použito v každém bodě zadání úlohy nebo semestrální práce.//
 +
 +//​Příklad:​ Je-li bod a) zadání práce hodnocen max. 4 body, může být hodnocen://
 +  * //max. 2 body za splnění zadání, //
 +  * //max. 0.8 body za dodržení požadované formy //
 +  * //a max. 1.2 body za invenci (přidanou hodnotu).//  ​
 +
  
courses/a6m33ozl/bodova_hodnoceni_a_podminky_hodnoceni.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)