Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:links [2018/10/03 03:51]
127.0.0.1 external edit
courses:a4b36acm1:links [2019/03/08 18:55]
berezovs
Line 1: Line 1:
 +====== Links ======
 +
 ==== Velmi doporučujeme ke čtení ==== ==== Velmi doporučujeme ke čtení ====
 [**MV-PDF**] Martin Mareš, Tomáš Valla: ​ Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, [[ http://​pruvodce.ucw.cz/​|link]].\\ [**MV-PDF**] Martin Mareš, Tomáš Valla: ​ Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, [[ http://​pruvodce.ucw.cz/​|link]].\\
courses/a4b36acm1/links.txt · Last modified: 2019/03/08 18:55 by berezovs