Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_12 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Vyprávění o kouzelných stromech ====
 +Na dnešním semináři si povíme něco více o intervalový stromech a o speciální formě intervalového stromu - tzv. Fenwikově stromě. Ukážeme si řešení pár (ne)typických úloh, pro které se dané stromy výborně hodí. Doporučujeme si prostudovat následující kuchařku KSP: [[http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​16-intervalove-stromy.pdf|Intervalové stromy]].
  
 +==== Sada úloh pro dnešní seminář ====
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​106/​10684.html|The jackpot]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​100/​10063.html|Knuth'​s Permutation]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​107/​10714.html|Ants]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​5/​571.html|Jugs]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​3/​347.html|Run,​ Run, Runaround Numbers]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​125/​12532.pdf|Interval Product]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​4/​474.html|Heads/​Tails Probability]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​3/​326.html|Extrapolation Using a Difference Table]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​107/​10784.html|Diagonal]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​112/​11297.html|Census]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​8/​836.html|Largest Submatrix]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​102/​10252.html|Common Permutation]]
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_12.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)