Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_10 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +=== Základní pravděpodobnost a kombinatorika ​ 28.11. 2013 ===
  
 +Kombinatorické principy si lze připomenout ve skriptech doc. Habaly: [[http://​math.feld.cvut.cz/​habala/​teaching/​dma/​dmknih11.pdf|zde]]. \\
 +Pro zopakování pravděpodobnosti asi postačí standardní východiště:​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Pravd%C4%9Bpodobnost|wiki]]. \\
 +
 +
 +**Úložky**\\
 +
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=5&​page=show_problem&​problem=305|Combinations]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=7&​page=show_problem&​problem=483|France '​98]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=12&​page=show_problem&​problem=997|What is the Probability ?]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=12&​page=show_problem&​problem=1039|Generating Fast, Sorted Permutation]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=14&​page=show_problem&​problem=1218|Boastin'​ Red Socks]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=16&​page=show_problem&​problem=1432| Cows and Cars]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=17&​page=show_problem&​problem=1511|Meeting with Aliens]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=18&​page=show_problem&​problem=1589|Chocolate Box]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=19&​page=show_problem&​problem=1700|Dice Throwing]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=26&​page=show_problem&​problem=2422|Expect the Expected]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​102/​10229.html|Modular Fibonacci]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​106/​10689.html|Yet Another Number Sequence]]\\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​external/​111/​11149.html|Power of Matrix]]\\
 +
 +=== Sphere Online Judge Problems ===
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​FIBOSUM/​|Fibonacci Sum]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​DAB/​|DAB Loves Sweets]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​SPOJ/​problems/​COMBD/​|Combinatorial Sequence]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​IEEEBGAM|The Ball Game]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​KPGAME/​|A game with probability]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​PROBOR/​|Probablistic OR]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​BINSTIRL/​|Binary Stirling Numbers]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​BRPAR/​|Brackets Parade]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​PLHOP/​|Plane Hopping]]\\
 +  * [[http://​www.spoj.com/​problems/​SEQ/​|Recursive Sequence]]\\
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_10.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)