Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_06 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Geometrie ====
 +Připomenutí,​ jednoduchý přehled: ​ http://​ksp.mff.cuni.cz/​tasks/​24/​cook5.html\\
  
 +Nástroj pro zlepšení vhledu do geometrických situací: http://​www.geogebra.org/​webstart/​geogebra.html\\
 +
 +Graham scan" http://​www.cs.princeton.edu/​courses/​archive/​spr10/​cos226/​demo/​ah/​GrahamScan.html\\
 +
 +Jak vypadá //​intervalový strom// a typická úloha, kde se dá využít - [[http://​ksp.mff.cuni.cz/​tasks/​16/​tasks3.html#​task1|Fyzikova blecha]]\\
 +Pěkná ukázka přístupu //rozděl a panuj// - [[http://​ksp.mff.cuni.cz/​tasks/​19/​tasks2.html#​task5|Hluboký les]]
 +
 +Povídání o intervalových stromech - [[http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​16-intervalove-stromy.pdf| KSP - Intervalové stromy]]
 +
 +Úložky: \\
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=24&​page=show_problem&​problem=2173|Cylinder]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=6&​page=show_problem&​problem=419|Points in Figures: Rectangles, Circles, Triangles]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=5&​page=show_problem&​problem=292|Square Pegs And Round Holes]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=5&​page=show_problem&​problem=249|Intervals]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=3&​page=show_problem&​problem=79|Orchard Trees]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=3&​page=show_problem&​problem=57| Pipe Fitters]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=297&​page=show_problem&​problem=3722|Smallest Regular Polygon]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=12&​page=show_problem&​problem=1029|Trees on My Island]]
 +  * [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=212&​page=show_problem&​problem=774|Water Falls]]
 +
 +
 +Více úloh -- příště?
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_06.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)