Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_03 [2018/10/03 03:51]
courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_03 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +=== Pokračují témata a úlohy ze semináře 2. ===
  
 +Pokračují témata a úlohy ze semináře 2, lze řešit libovolnou úlohu z minulého nebo tohoto semináře.\\
 +
 +Rozehřívací úlohy:
 +
 +  - Máme dáno kladné číslo N, dvojice hráčů se střídá v následujících tazích - od čísla N můžou odečíst jeho libovolný **vlastní** dělitel. Prohrává ten, který nemá co odečíst.
 +  - Podobná hra jako výše, lze ale odečítat pouze libovolné prvočíslo včetně 1.
 +  - Máme dáno dlouhé (souvislé) slovo, hráči mohou vymazat libovolný podřetězec,​ který je slovem z daného slovníku (tím se slovo rozpadne na dvě //​nezávislá//​). Prohrává ten, který nemá co vymazat.
 +
 +
 +**Další hry:**\\
 +http://​uva.onlinejudge.org/​external/​118/​11818.html\\
 +http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=16&​page=show_problem&​problem=1345\\
 +http://​uva.onlinejudge.org/​external/​101/​10111.html : A game graph has at most 2^12 nodes.\\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=15&​page=show_problem&​problem=1309|10368 - Euclid'​s Game]] How many input cases?\\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=10&​page=show_problem&​problem=788|847 - A Multiplication Game]]\\
 +
 +**Něco o Fibonaci Nim-u:**\\
 +http://​www.fq.math.ca/​Scanned/​1-4/​whinihan.pdf\\
 +Ukázka: {{:​courses:​a4b36acm:​2013_zs:​combigames.pdf| pdf}} a {{:​courses:​a4b36acm:​2013_zs:​combigames.ppt| ppt}}\\ ​
 +
 +
 +Úložka s přechodem do DP\\
 +http://​uva.onlinejudge.org/​external/​108/​10891.html
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_03.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)