Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_02 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +                     
 +**Všeobecné poučení o hrách a Nim-u**\\
 +[[http://​www.math.ucla.edu/​~tom/​Game_Theory/​comb.pdf|Game Theory by Thomas S. Ferguson, Mathematics Department, UCLA]]\\
 +[[http://​community.topcoder.com/​tc?​module=Static&​d1=tutorials&​d2=algorithmGames | TopCoder - The Basic Introduction into Games]]\\
 +[[http://​teorie-grafu.cz/​zakladni-pojmy/​jadro-grafu.php | Járdro grafu]]
 +{{:​courses:​a4b36acm:​2013_zs:​combigames.pdf|Ukázka }}\\
 +
 +**Nové úlohy z Teorie her:**\\
 +[[ http://​www.spoj.com/​problems/​MATGAME/​| Matrix Game ]] - mám řešení T.T.\\ ​
 +[[ http://​www.spoj.com/​problems/​TEAMNIM/​ | Team Nim ]] - chce domyslet - pro střídající se týmy ekvivalentní s NIM.\\
 +[[ http://​www.spoj.com/​problems/​NY10B/​ | Nim-B Sum ]]- Rozehřívací - (součet v B-té soustavě)\\
 +[[ http://​www.spoj.com/​problems/​NIMGAME/​ | Special Nim Game]] - protihráč odebírá až 2násobek kamenů, které odebral předchozí, ​ tady je to podobné jako v obyčejném nimu, počet kamenů vyjádříme jako součet nikoli mocnin dvou jako v binárním kódu ale jako součet čísel ve Fibonacciho posloupnosti 1,​2,​3,​5,​8,​13,​21,​ ... přičemž uvažujeme jen charakteristický vektor z 1 a 0. Např. 43 = 34+8+1, což si napíšeme jako 1x34+0x21+0x13+1x8+0x5+0x3+0x1+1x1,​ tedy char. vektor 43 je 10010001. Je nutno uvážit, co se s charakteristickým vektorem děje v jednom tahu.  \\
 +
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=13&​page=show_problem&​problem=1106|10165 - Stone Game]] - Jednoduché. \\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=27&​page=show_problem&​problem=2529|11534 - Say Goodbye to Tic-Tac-Toe]] - předpočítat tabulku Grundy čísel.\\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=117&​page=show_problem&​problem=2858|11758 - Left Right]] - Dopočítat!!!\\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=226&​page=show_problem&​problem=2992|11892 - ENimEN]] - Není klasický nim - nemůžu si vynutit vítězný tah ze stejné hromádky. Ale stačí uvažovat jen velikosti hromádek, pozor na hromádky o velikosti 1.\\
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=448&​page=show_problem&​problem=4334|1559 - Nim]] - Domyslet. \\
 +[[http://​www.spoj.com/​problems/​BNWNIM/​|3901. Black and White Nim]] - Težké! Pro odvážné!\\
 +[[http://​example.com|External Link]]\\
 +
  
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_02.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)