Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_01 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +=== Seminář 1. Jednoduché úlohy na seznámení se soutěžními a vyhodnocovacími servery ===
 +----
 +
 +=== University of Valladolid === 
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​|Online Judge]] ​
 + 
 +  * 120 - Stacks of Flapjacks[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=3&​page=show_problem&​problem=56|Link]]
 +  * 138 - Street Numbers [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=3&​page=show_problem&​problem=74| Link]].
 +  * 11461 - Square Numbers [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=26&​page=show_problem&​problem=2456| Link]]
 +
 +
 +
 +=== Polský Sphere ===
 +[[http://​www.spoj.com/​| Sphere]] ​
 +    * 12880. Sheep [[http://​www.spoj.com/​problems/​KOZE/​|External Link]]
 +    * 3979. Whirligig number [[http://​www.spoj.com/​problems/​MZVRK/​| Link]]
 +    * 178. Road net [[http://​www.spoj.com/​problems/​ROADNET/​|Link]]
 +
 +=== Codechef ===
 +[[http://​www.codechef.com/​| Codechef ]]
 +  * ATM [[http://​www.codechef.com/​problems/​HS08TEST| Link]]
 +  * Factorial [[http://​www.codechef.com/​problems/​FCTRL| Link]]
 +  * Holes in the text [[http://​www.codechef.com/​problems/​HOLES|External Link]]
 +
 +----
 +=== Náměty na trénování a rozmýšlení doma ===
 +
 +Kromě samotného programování je nutno provést alespoň jednoduchou úvahu, někdy krátký nebo trošku delší výpočet.
 +
 +**11.** Identifikujte pouze úplné čtverce [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=26&​page=show_problem&​problem=2456| zde]].
 +
 +**12.** Alice bloudí po šachovnici [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=99&​page=show_problem&​problem=1102| zde]].\\
 +
 +**13.** Počet křižovatek v regionu Káemen [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=99&​page=show_problem&​problem=1731| zde]].\\
 +
 +**14.** Rychlí koně [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=6&​page=show_problem&​problem=380 | zde ]].
 +
 +**15.** Dvě dámy se ohrožují [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=27&​page=show_problem&​problem=2533| zde]].\\
 +
 +**16.** Přehršel krabic [[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=99&​page=show_problem&​problem=1118| zde]].\\
 +
 +
  
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_01.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)