Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:main [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​| UVA Judge ]],
 +[[http://​www.codechef.com/​| Codechef ]],
 +[[http://​www.spoj.com| Sphere judge ]],
 +[[http://​contest.felk.cvut.cz/​| ACM Contest]].
 +
 +----
 +
 +
 +==== Organizace ​ ====
 +Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 14:30 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny) v E-311  na Karlově náměstí.\\
 +Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno některým systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme [[http://​uva.onlinejudge.org/​| UVA Judge ]], [[http://​www.spoj.com/​|Sphere judge]], ​ [[http://​www.codechef.com/​| Codechef ]],  podle potřeby i další.
 +
 +==== CTU Open Contest ====
 +Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži ​ [[http://​contest.felk.cvut.cz/​13prg/​| CTU Open Contest]], která probíhá v říjnu a listopadu.\\
 +
 +==== Minisoutěže ====
 +V semestru je několik minisoutěží,​ typicky ve čtyřhodinovém semináři, v každé je zadáno více úloh. ​
 +K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích,​ kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži. Úlohy lze řešit i samostatně doma, s nižším bodovým ziskem. ​
 +Počet úloh, které účastník vyřeší prezenčně nebo doma, není nijak shora omezen.\\
 +
 +**Průběžné bodování**\\
 +
 +Po zahájení semestru tu bude odkaz.
 +
 +==== Týmová práce ====
 +Pro napodobení podmínek soutěže budou některé z minisoutěží probíhat v týmech po trojicích účastníků. Tým má k dispozici jeden počítač, v rámci nácviku budeme mít neomezený přístup k internetu, pozor, v ostré soutěži tento přístup není. Pro klasifikaci se úloha vyřešená v týmu počítá každému jeho členu, jako kdyby ji vyřešil sám.  ​
 +
 +==== Podmínky účasti ====
 +Kapacita semináře je omezena na cca 20 osob. Pokud se přihlásí více zájemců, provedeme na začátku semestru vstupní test, podle jeho výsledků určíme definitvní účastníky. Test bude písemný, bez počítače. V nerozhodných případech budeme dávat přednost zájemcům, kteří seminář dosud nenavštěvovali. ​
 +
 +==== Známky ====
 +Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěź má hodnotu 1 bodu. Úloha vyřešená v soutěži [[http://​contest.felk.cvut.cz/​12prg/​| CTU Open Contest]] nebo v navazujících vyšších kolech je hodnocena 9 body každému účastníku řešitelského týmu.
 +
 +  Naposledy aktualizováno:​ 02/01/2014 16:49
 +  ​
 +   ​Vojtech Cvrcek ​              ​14 ​       1        43+18    61
 +   ​Martin Dendis ​               18        2        56       56
 +   ​Katerina Haslarova ​          ​12 ​       0        36       36
 +   Vit Hlavacek ​                 3        0        9         9
 +   Petr Kalivoda ​               13        0        39+18    57
 +   ​Marcel Nemet                 ​11 ​       0        33+18    51
 +   David Polak                  13        0        39+18    57
 +   ​Martin Rataj                 ​13 ​       3        42       42
 +   ​Michal Rezabek ​              ​10 ​       0        30+18    48
 +   Petr Rysavy ​                 14        0        42+81   123
 +   ​Vojtech Uhlir                 ​7 ​       0        21       21
 +   Petr Vsetecka ​               18        1        55       55
 +   Pavol Zilecky ​               10        5        35+18    53
 +
 +Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů 
 +   D: 36 -- 41  ​
 +   C: 42 -- 47 
 +   B: 48 -- 53
 +   A: 54 a více  ​
 +Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.
 +     
 +
 +Seminář vedou\\
 +[[mailto:​berezovs@fel.cvut.cz| Marko Genyk-Berezovskyj ]]\\
 +[[mailto:​tunystom@gmail.com | Tomáš Tunys ]]\\
 +
 +----
 +==== Program semináře ====
 +
 +Pravidelně se bude střídat dvouhodinový teoretický (T) čtyřhodinový praktický (P) seminář. Na teoretickém semináři připomeneme základní metody, triky a budeme úlohy rozebírat bez povinného kódování. Většinou využijeme úlohy z minulých soutěží.
 +Na programovacím semináři bude prezenčně probíhat minisoutěž,​ zkusíte řešit zajímavé úlohy, které vedou na aplikaci teorie z předchozího semináře.\\
 +Plán semináře je spíše orientační,​ počítáme s tím, že se bude přizpůsobovat námětům a úlohám, se kterými příjdou účastníci.\\
 +
 +**Rozvrh**\\
 +
 +| T | 26.9.  | Vstupní testík, seznámení s online vyhodnocovacími systémy, jednoduché ukázkové úlohy k řešení. |
 +| P |  3.10. | Nim [[http://​www.math.ucla.edu/​~tom/​Game_Theory/​comb.pdf|přehled]] ​ |
 +| T | 10.10. | Nim  |
 +| P | 17.10. | Hladové algoritmy a {{:​courses:​a4b36acm:​2013_ls:​dp.pdf|Dynamické programování}} |
 +| T | 24.10. | Hladové algoritmy Dynamické programování ​ |
 +| P | 31.10. | Úlohy z Geometrie, výpočetní i klasické |
 +| T |  7.11. | Úlohy z Geometrie, výpočetní i klasické |
 +| P | 14.11. | Grafy, párování,​ toky a příbuzná témata ​ |
 +| T | 21.11. | Grafy, párování,​ toky a příbuzná témata |
 +| P | 28.11. | Výpočty pomocí pravděpodobnosti a kombinatoriky |
 +| T |  5.12. | Výpočty pomocí pravděpodobnosti a kombinatoriky |
 +| P | 12.12. | Úlohy z nejrůznějších oblastí, všehochuť |
 +| T | 19.12. | Úlohy z nejrůznějších oblastí, všehochuť |
 +| P |  2.1. | Závěr podle okolností |
  
courses/a4b36acm1/2013_zs/main.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)